Waarderend uit elkaar!

Een gevolg van een voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie wat mogelijk is (Mandela).


Familie scheidingsmediation

Een echtscheiding heeft diepe emotionele impact voor alle betrokken. Een mediator zal helpen de kloof die ontstaat tussen de eens liefdevolle partners te overbruggen. Naast het uitspreken van de emotie die gepaard gaan bij een scheiding is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken en om op een goede manier afscheid van elkaar nemen.

Wanneer er kinderen zijn is het extra belangrijk om goede afspraken te maken. Bij een scheiding moeten er veel zaken worden geregeld juist in een periode dat je een geschil hebt met elkaar, dat vraagt veel van beide (ex)partners.

De zaken die moeten worden geregeld zijn:

  1. Ouderschapsplan; gehuwde en geregistreerde ouders zijn bij minderjarige kinderen wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg over de kinderen, de kinderalimentatie en hoe je als ouders elkaar informeert over de kinderen.
  2. Alimentatie: we kennen kinderalimentatie en partneralimentatie, alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor de kinderen en de minst draagkrachtige partner. Wij kunnen op basis van de trema normen (norm die de rechter hanteert)de alimentatie berekenen.
  3. Verdeling van de bezittingen maar eventueel ook schulden.
  4. Scheidingsconvenant, is de schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken die je maakt met je (ex)partner worden vastlegt.

Ik nodig u uit om gezamenlijk de kloof te overbruggen.


Heeft u een vraag?


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!