Wanneer er een oplossing is bereikt, wordt deze op papier gezet en door beide partijen ondertekend.

Gezamenlijk een oplossing vinden is meestal de beste oplossing!


Voor de start van de mediation wordt een mediation-overeenkomst opgesteld. In de overeenkomst spreken de partijen af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Het mediation reglement wordt van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation begint, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

Gebruikelijk vinden de gesprekken plaats in mijn werkkamer maar op verzoek kan de mediation ook ergens anders plaats vinden.

De mediator:

Vraagt de deelnemers te vertellen wat er volgens hen aan de hand is.
• Checkt of alle relevante informatie op tafel is gekomen.
• Laat de overeenkomsten en onderlinge verschillen zien.
• Laat belangen benoemen, wat wil een ieder, wat zijn de wensen.
• Nodigt ieder uit om aan te geven wat hij of zij kan doen om tot een oplossing te komen (welke opties zijn er?).
• Stimuleert de partijen om samen die oplossing te vinden.

Ik nodig u uit om gezamenlijk aan tafel te komen!


Heeft u een vraag?


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!