Gezamenlijk een oplossing vinden is meestal de beste oplossing!

Wanneer er een oplossing is bereikt, wordt deze op papier gezet en door beide partijen ondertekend.


Mediation helpt u om gezamenlijk het geschil op te lossen met behulp van een neutrale, vakbekwame bemiddelaar, de mediator. Doel is dat beide partijen weer in gesprek raken. Als mensen weer in gesprek zijn kan onder begeleiding van de mediator vrijwel elk soort geschil leiden tot een voor beide deelnemers aanvaardbare oplossing. (arbeidsgeschil/ burenruzie/ echtscheiding/ omgangsregeling/ samenwerkingsgeschillen/ zakelijke geschillen).

Mijn uitdaging is het geschil hanteerbaar te maken en te kijken naar het gezamenlijk belang. Mediation doet recht aan beide partijen en de partijen bepalen zelf de oplossing.

Mediation kent drie uitgangsprincipes, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid en veiligheid.

  1. Vrijwilligheid, de partijen zijn beiden bereid tot het gezamenlijk vinden van een oplossing. Mediation kan niet worden afgedwongen.
  2. Vertrouwelijkheid, wat u in de mediation bespreekt blijft onder de deelnemers aan de mediation. Dit geldt voor de mediator, de partijen (en hun eventuele adviseurs).
  3. Veiligheid, om vrij te kunnen spreken moet u zich veilig voelen.

Een groot verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, zonder u geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het geschil. De mediator kiest geen partij, blijft onafhankelijk en neutraal.

Mediation is uitermate geschikt voor het oplossen van geschillen als u:

  • De oplossing in eigen hand wilt houden.
  • De relatie met de andere partij wilt of moet behouden (of goed afsluiten).
  • Bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
  • Bereid bent een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
  • Een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.

Ik nodig u uit om gezamenlijk aan tafel te komen!


Heeft u een vraag?


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!